خط ..

کلمات کلیدی

پیوندهای روزانه

ما یک باره به تو مقید شدیم

يكشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۵:۳۵ ب.ظ

یار بی پرده کمر بسته به رسوایی ما

ما تماشایی او خلق تماشایی ما

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۵/۱۲/۰۱
مهاجر